Δίδακτρα

Σε περίπτωση βροχής ή ασθένειας του προπονητή τα μαθήματα αναπληρώνονται καθημερινές ή
Σαββατοκύριακα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το μάθημα δεν αναπληρώνεται.

tennishall didaktra